Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

flesz
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
flesz
8331 021a 390
Reposted frommoai moai viafajnychnielubie fajnychnielubie
flesz
3078 2883 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaagainnewlife againnewlife

July 12 2018

flesz
5276 37e0 390
flesz
6991 5449 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaczi nowaczi

June 29 2018

flesz
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
flesz
2379 9e81 390
flesz
Reposted fromshakeme shakeme viafreeway freeway
flesz
flesz
2428 14e6 390
Reposted fromcynamon cynamon viaamphetaminelogic amphetaminelogic

June 25 2018

flesz

June 24 2018

3078 5968 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadnienie dnienie
flesz
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viajuhasowa juhasowa
flesz
flesz
Reposted fromshakeme shakeme viaabsolutiv absolutiv
flesz
5109 bdc3 390
Reposted fromOFFka OFFka viaxannabelle xannabelle
flesz
7888 f3e9 390
Reposted byberewereInfelice

June 23 2018

flesz
4041 4148 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
flesz
Bay by Boat
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacalavadesoi calavadesoi
flesz
0750 29c4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl