Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

6652 df1c 390
Reposted fromKiro Kiro vianiewiastqa niewiastqa
flesz
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaburdel burdel

May 28 2015

flesz
Bardzo chciałbym Cię dotknąć w tej naszej samotności. 
— Lista Schindlera
Reposted bylovviedum-spiro-speroAnulaaastrangeme12czerwcate-quierookiemnieogarnieszMerrry98arancionenicdostraceniamyteatimenieboniejestlimitempoznajeszblackdramazezarlamkredkejustshineonlaparisiennejasminniekomplikacjayouaresonaivebelieve17pamieciodleglefearoflovelittlewhiteliesjustminebelieve17
flesz
flesz

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"

May 27 2015

flesz
3326 e069 390

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle vianatory natory
flesz
2619 2a29 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks vianatory natory
flesz
4950 8029 390
...M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

May 25 2015

7672 734e 390
Reposted fromtwice twice viaou ou
3692 69d7 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viaOnly2you Only2you
4771 7243 390
Reposted fromsunlight sunlight viaOnly2you Only2you

May 22 2015

flesz
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier vianever-say-never never-say-never

May 21 2015

flesz
2877 792d 390
Tatry
Reposted frombarock barock viablackcat blackcat

May 18 2015

flesz
flesz
0717 777b 390
Reposted fromrol rol viawstydem wstydem

May 15 2015

flesz
8297 f3b6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrzask brzask
flesz
0741 7670 390
flesz
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

May 13 2015

flesz
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!

— A.Mickiewicz
Reposted bydepartermagolek22oversensitivepewnegodniazrozumiesz

May 05 2015

flesz
Play fullscreen
Twe oczy posmutniały, Maleńka.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl