Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

flesz
2458 4349 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki

June 13 2017

flesz
9440 63f7 390
Fargo S01E06
flesz
flesz
0477 c794 390
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viakobiety kobiety

June 12 2017

flesz
6516 9bdb 390
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianowaczi nowaczi
flesz
flesz
Chciałem nauczyć Cię latać
Byś sens odnalazła w tłumie 
Lecz Ty po wertepach świata
Nawet stąpać nie umiesz.

Ale się nie martw, nie trzeba
Choć smutek w sercu się lęgnie
Jeszcze dosięgniesz ty nieba
Nim niebo Ciebie dosięgnie!

Bo dam Ci
Przewodnik po chmurach
Ze wszystkich dokładny - najbardziej
Jeśli kiedyś zapragniesz
To w chmurach
Z pewnością
Mnie znajdziesz.

Dziś wracać na Ziemię mi nie każ
Choć Ziemia z błękitów mnie woła
Bo tego nie zmienisz w człowieka
Kto raz się przemienił w Anioła.

I słuchaj, dopóki żyjesz
Co mądrość pod nosem mruczy...
Że czasem do lotu się wzbijesz
Zanim się stąpać nauczysz.
— Krzysztof Cezary Buszman - "Przewodnik po chmurach"
Reposted byahazaynlo ahazaynlo

June 09 2015

6652 df1c 390
Reposted fromKiro Kiro vianiewiastqa niewiastqa
flesz
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaburdel burdel

May 28 2015

flesz
Bardzo chciałbym Cię dotknąć w tej naszej samotności. 
— Lista Schindlera
Reposted bylovviedum-spiro-speroAnulaaastrangeme12czerwcate-quierookiemnieogarnieszMerrry98arancionenicdostraceniamyteatimenieboniejestlimitempoznajeszblackdramazezarlamkredkejustshineonlaparisiennejasminniekomplikacjayouaresonaivebelieve17pamieciodleglefearoflovelittlewhiteliesjustminebelieve17notyourstrawberry
flesz
flesz

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"

May 27 2015

flesz
3326 e069 390

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle vianatory natory
flesz
2619 2a29 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks vianatory natory
flesz
4950 8029 390
...M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

May 25 2015

7672 734e 390
Reposted fromtwice twice viaou ou
3692 69d7 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viaOnly2you Only2you
4771 7243 390
Reposted fromsunlight sunlight viaOnly2you Only2you

May 22 2015

flesz
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier vianever-say-never never-say-never

May 21 2015

flesz
2877 792d 390
Tatry
Reposted frombarock barock viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl