Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

flesz
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind viayanek yanek

October 11 2017

flesz
4594 3702 390

cosyrainydays:

cosy rainy days 

September 17 2017

flesz
flesz
1488 e30c 390
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca

September 07 2017

2248 2fb6 390
Reposted fromunco unco via12czerwca 12czerwca
3778 e69e 390
flesz
flesz

August 02 2017

flesz
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viapolana polana
5363 e1da 390
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viaHandyperson Handyperson
flesz
Reposted fromFlau Flau viaabsolutiv absolutiv

June 15 2017

flesz
2458 4349 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki

June 13 2017

flesz
9440 63f7 390
Fargo S01E06
flesz
0477 c794 390
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viakobiety kobiety

June 12 2017

flesz
6516 9bdb 390
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianowaczi nowaczi
flesz
flesz
Chciałem nauczyć Cię latać
Byś sens odnalazła w tłumie 
Lecz Ty po wertepach świata
Nawet stąpać nie umiesz.

Ale się nie martw, nie trzeba
Choć smutek w sercu się lęgnie
Jeszcze dosięgniesz ty nieba
Nim niebo Ciebie dosięgnie!

Bo dam Ci
Przewodnik po chmurach
Ze wszystkich dokładny - najbardziej
Jeśli kiedyś zapragniesz
To w chmurach
Z pewnością
Mnie znajdziesz.

Dziś wracać na Ziemię mi nie każ
Choć Ziemia z błękitów mnie woła
Bo tego nie zmienisz w człowieka
Kto raz się przemienił w Anioła.

I słuchaj, dopóki żyjesz
Co mądrość pod nosem mruczy...
Że czasem do lotu się wzbijesz
Zanim się stąpać nauczysz.
— Krzysztof Cezary Buszman - "Przewodnik po chmurach"
Reposted byahazaynlogdziejestolaSkydelan12czerwcazupamarzenmalajnainasillene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl