Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

flesz
flesz
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
Sponsored post
feedback2020-admin
flesz
2454 a7ab 390
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
flesz
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa
flesz
6939 9280 390
flesz
3330 3e61 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
flesz
flesz
Work by Niks Westergard @nilsrva in Richmond, Virginia.
Reposted frompsychedelix psychedelix viawszystkodupa wszystkodupa
flesz

October 18 2018

flesz
8066 fc62 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaczoo czoo

October 17 2018

flesz

October 16 2018

flesz
Zakocham się w Tobie mocniej, 
niż bym chciał  
Bo naprawdę się boję umierać

— Domagała
Reposted byfreewaytobecontinuediammistakezupsonplugssnatalie1818jestjuzzapozno

October 02 2018

flesz
flesz
flesz
8330 81c0 390
Reposted fromM74Funky M74Funky viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
flesz
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ

August 20 2018

flesz

August 19 2018

flesz
3942 3073
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr vianowaczi nowaczi
flesz
Reposted fromshakeme shakeme viastefanson stefanson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...